Anke van Noppen (gediplomeerd musicus) beantwoordt jouw vragen over het spelen op een akoestische gitaar.

Iedereen is welkom, vrij entree.