Nieuws update

Door middel van deze vooraankondiging willen wij, medewerkers en eigenaar van:

Muziekcentrum Middelburg

Onze relaties, leveranciers en clientèle informeren over de hierna vermelde toekomstige ontwikkeling c.q. gebeurtenis!

De eigenaar van het registergoed/winkel te weten Lange Delft 80 te Middelburg, waarvan muziekcentrum Middelburg de huurder is, heeft te kennen gegeven zijn registergoed/winkelpand te koop aan te bieden.

Hierdoor zult u allen getuige worden/zijn van borden op dit pand, Lange Delft 80 waarop te lezen staat dat dit pand ter verkoop wordt aangeboden.

Samengevat: borden met de tekst “Te Koop”.

Om onrust, verkeerde interpretaties, de zogenaamde wild west verhalen of een mogelijke vertrouwensbreuk onder clientèle, relaties, leveranciers maar ook de medebewoners van Middelburg te voorkomen, attenderen wij u op het feit dat het plaatsen van deze ‘verkoop borden’ geen opheffing of beëindiging van Muziekcentrum Middelburg betekent.

Onze bedrijfsvoering zal als van ouds worden voortgezet, waarbij wij ondubbelzinnig willen aangeven dat er van enige vorm van beëindiging en/of een mogelijk stoppen als gevolg van bijvoorbeeld een faillissement of andere handelingen geen enkele sprake is.

Muziekcentrum Middelburg hoopt dan ook dat u het vertrouwen dat u in de afgelopen decennia in haar heeft gesteld, zult voortzetten. Hierdoor blijft u ook in de toekomst verzekerd van onze service en deskundigheid zoals u dat van ons gewend bent.

Het leek ons wel zo netjes om u vooraf te informeren over deze ontwikkelingen, zodat mogelijke zorgen of onduidelijkheden worden voorkomen.

Hopelijk hebben we u met deze mededeling van voldoende informatie voorzien, maar als u vragen heeft, loop dan gerust even binnen. Onze deur staat nu en in de toekomst voor u open !