Gitaar Spreekuur
zaterdag 3 juli 2021
11.00 – 13.00 uur bij Muziekcentrum Middelburg

Anke van Noppen (gediplomeerd musicus) beantwoordt jouw
vragen over het spelen op een akoestische gitaar

Iedereen is welkom, vrij entree